Programy Prewencyjne

Podsumowanie programu "Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia - jeden cel"

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie podsumowali już drugi rok działania autorskiego programu pod nazwą „Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia - jeden cel”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz przedstawiciele dwóch grup społeczny, tj. seniorzy i młodzież.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (28.03.2017r.) odbyło się uroczyste podsumowanie drugiego roku realizacji założeń wynikających z programu prewencyjnego pod nawą „Seniorzy i Młodzież” dwa pokolenia – jeden cel”, którego autorem są policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Dla przypomnienia "14 stycznia 2015 roku odbyło się uroczyste podpisanie omawianego programu. Do współpracy zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, którzy zdeklarowali się do czynnego udziału w przedsięwzięciu. List intencyjny - deklaracji współpracy podpisały niżej wymienione osoby: z ramienia Starostwa Powiatu Ostrzeszowskiego - członek Zarządu Powiatu Zofia Witkowska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Paweł Uścinowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński, Burmistrz Miasta i GminyGrabów nad Prosną Zenon Cegła, Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz, Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski, Wójt Gminy Kraszewice Paweł Koprowski oraz Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta. Program adresowany jest dla dwóch grup społecznych, tj. seniorów i młodzieży, bowie wskazane grupy szczególnie narażone są na zagrożenia obecnej rzeczywistości."

We wtorkowym podsumowaniu programu, podobnie jak dwa lata temu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz seniorzy i młodzież. Zebrani goście mogli zobaczyć, jakie w roku 2016 były organizowane przedsięwzięcia, ile osób brało w nich udział oraz o jakich zagrożeniach wspominali policjanci, a szczególnie jak ich uniknąć.

W podsumowaniu programu również głos zabrała Zofia Witkowska, która podkresliła, że działania wynikające z programu, to edukacja dla starszych i młodszych. Oszuści wybierają różne metody działania, które niestety bardzo często prowadzą do wyłudzenia przez nich pieniędzy oraz zagrożenia, które uderzają bezpośrednio w młodzież. Także pozytywnie na temat realizacji programu wypowiedział się Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Paweł Uścinowicz, który podkreślił skuteczne działanie programu szczególnie w zakresie edukacji dla dzieci i młodzieży. Paweł Uścinowicz w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dotychczasową współpracę Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie z tutejszą jednostką Policji, jednocześnie zapewniając o dalszej jej kontynuacji.

W podsumowaniu spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy mł.insp. Andrzej Haraś, który podziękował policjantom za włożoną pracę w ramach programu. Także podkreslił, że program będzie kontynuowany w roku bieżącym,  którego celem jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.