Podsumowanie dwóch dni działań - NURD - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Podsumowanie dwóch dni działań - NURD

Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

Informacja o efektach działań p.k. "NURD"

przeprowadzonych w dniu 31.05.-01.06.2017 roku przez KPP w Ostrzeszowie

 

31.05.2017r

1.06.2017r

2.06.2017r

RAZEM

Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach

9

9

 

 

Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach

3

1

 

 

Liczba legitymowanych osób - ogółem

52

36

 

 

Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie:

37

11

 

 

W tym

samochodów osobowych

30

9

 

 

samochodów ciężarowych

3

2

 

 

busów

0

0

 

 

autokarów

0

0

 

 

motocykli

0

0

 

 

motorowerów

4

0

 

 

Liczba ujawnionych:

wykroczeń - ogółem

30

30

 

 

przestępstw z art. 178a§1 k.k.

1

0

 

 

innych przestępstw

0

0

 

 

wykroczeń z art. 87§1 k.w.

0

0

 

 

wykroczeń z art. 87§2 k.w.

0

0

 

 

wykroczeń z art. 87§1a k.w.

0

0

 

 

Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu:

ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba

30

28

 

 

nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszego/rowerzysty – ogółem

7

3

 

 

nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba

0

0

 

 

nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba

0

0

 

 

wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba

0

0

 

 

za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba

0

0

 

 

nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem

9

15

 

 

przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba

0

9

 

 

przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba

3

6

 

 

nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem

0

1

 

 

jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba

0

0

 

 

jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba

0

1

 

 

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie

2

3

 

 

Liczba zastosowanych pouczeń

2

7

 

 

Zatrzymane dokumenty

prawa jazdy (ogółem)

0

1

 

 

prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym

0

0

 

 

dowody rejestracyjne

1

6

 

 

Pliki do pobrania

  • 16.06 KB