Podsumowanie działań - NURD - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Podsumowanie działań - NURD

Przez trzy dni (31.05-02.06.2017r.) w całej Wielkopolsce prowadzone były policyjne działania o nazwie „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Akcja miała na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń na drogach i poprawę świadomości kierowców dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się. Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie policjanci ujawnili łącznie 24 przypadki nieprawidłowego zachowania pieszych.

Informacja o efektach działań p.k. "NURD"

przeprowadzonych w dniu 31.05.2017 roku przez KPP w Ostrzeszowie

 

31.05.2017r

1.06.2017r

2.06.2017r

RAZEM

Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach

9

9

7

25

Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach

3

1

1

5

Liczba legitymowanych osób - ogółem

52

36

49

137

Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie:

37

11

29

77

W tym

samochodów osobowych

30

9

18

57

samochodów ciężarowych

3

2

4

9

busów

0

0

3

3

autokarów

0

0

2

2

motocykli

0

0

2

2

motorowerów

4

0

0

4

Liczba ujawnionych:

wykroczeń - ogółem

30

30

31

91

przestępstw z art. 178a§1 k.k.

1

0

0

1

innych przestępstw

0

0

0

0

wykroczeń z art. 87§1 k.w.

0

0

0

0

wykroczeń z art. 87§2 k.w.

0

0

0

0

wykroczeń z art. 87§1a k.w.

0

0

0

0

Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu:

ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba

30

28

31

89

nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszego/rowerzysty – ogółem

7

3

0

10

nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba

0

0

0

0

nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba

0

0

0

0

wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba

0

0

0

0

za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba

0

0

0

0

nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem

9

15

0

24

przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba

0

9

2

11

przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba

3

6

24

33

nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem

0

1

0

1

jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba

0

0

0

0

jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba

0

1

2

3

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie

2

3

3

8

Liczba zastosowanych pouczeń

2

7

0

9

Zatrzymane dokumenty

prawa jazdy (ogółem)

0

1

0

1

prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym

0

0

0

0

dowody rejestracyjne

1

6

0

7