Podsumowanie działań NURD - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Podsumowanie działań NURD

Policjanci ujawnili łącznie 39 wykroczeń podczas prowadzonych działań pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Łamanie przepisów polegało głównie na przechodzeniu w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz jazda rowerem wzdłuż przejścia dla osób pieszych.

W miniony piętek (08.09.2017r.) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie po raz kolejny prowadzili działania ukierunkowane na osoby piesze. Podczas działań, które trwały cały dzień stróże prawa ujawnili łącznie 39 wykroczeń. Łamanie przepisów polegało głównie na przechodzeniu w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz jazda rowerem wzdłuż przejścia do osób pieszych.

 Przypominamy o ważnych przepisach, o których powinniśmy pamiętać, jako piesi podczas korzystania z drogi:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Każda osoba poruszająca się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza, pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsca najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Apelujemy również o elementach odblaskowych, które poprawiają widoczność na drodze.