Działania "NURD" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Działania "NURD"

Pierwszy dzień działań pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” za nami.

Pierwszy dzień działań pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” za nami. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w dniu wczorajszym skupili się na ochronie pieszych oraz rowerzystów. Sześciu policjantów wylegitymowało trzydzieści trzy osoby, nakładając łącznie dwadzieścia trzy mandaty karne za wykroczenia, w tym sześć - kierowcom za nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych. Dla równowagi, siedmioro pieszych otrzymało mandaty karne za nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Wobec dwóch osób policjanci skorzystali z kary w postaci pouczenia.