Ostrzeszowska komenda podsumowała działania "NURD" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Ostrzeszowska komenda podsumowała działania "NURD"

W miniony poniedziałek policjanci ostrzeszowskiej drogówki wzięli udział w ogólnopolskich działaniach ukierunkowanych na Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego (NURD).

W poniedziałek, tj. 15.01.2018 roku na terenie całego kraju przeprowadzono działania pk. "NURD",w których udział wzięli równiez ostrzeszowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego.

Podczas działań funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na samych pieszych, którzy często przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub przy zapalonym czerwonym świetle oraz wchodzą na przejście dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, jak również na kierowców, którzy łamią przepisy wobec pieszych dopuszczając się m. in. wyprzedzania lub omijania innych pojazdów w obrębie przejść dla pieszych oraz wymuszania pierwszeństwa wobec pieszych znajdujących się na przejściach.

Policjanci prowadząc działania ujawnili 11 wykroczeń popełnionych przez kierujących polegających na nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych lub innych nieprawidłowych zachowaniach wobec pieszych przechodzących przez jazdnię oraz 11 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w tym 9 polegających na przechodzeniu w miejscach niedozwolonych. Ponadto nałożono po10 mandatów karnych na kierujących pojazdami oraz pieszych, a także zastosowano po jednym pouczeniu w stosunku do wymienionych użytkowników dróg.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk