Już jutro kolejne działania pk. "NURD" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Już jutro kolejne działania pk. "NURD"

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są kategorią, która jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwa oraz tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych. Dążąc do zapewnienia większego bezpieczeństwa wśród tej grupy osób w najbliższy czwartek przeprowadzone zostaną kolejne działania pk. "NURD".

Podejmowanie zdecydowanych i wzmożonych czynności mających na celu ujawnianie i represjonowanie kierujących popełniających wykroczenia wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także skuteczne ograniczanie nieprawidłowych zachowań samych uczestników tej grupy są przesłanką do cyklicznego przeprowadzania działań ukierunkowanych na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy często stawają się ofiarami zdarzeń drogowych, niejednokrtonie ze skutkiem śmiertelnym.

Dlatego też dążąc do zapewnienia większego bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu w dniu 12 lipca br. policjanci z ostrzeszowskiej komendy wezmą udział w działaniach kontrolno-prewencyjnych w zakresie eliminowania negatywnych oraz niezgodnych z przepisami zachowań uczestników ruchu drogowego.

Celem działań jest przede wszyskim ograniczenie tragicznych skutków zdarzeń drogowych zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. W trakcie prowadzonych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, zgodne z przepisami poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz propagować używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.

Czynności funkcjonariuszy będą ukierunkowane przede wszystkim na:

- nieprawidłowe zachowanie się kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu tj. nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych itp.

- egzekwowanie obowiązku zatrzymywania się przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony wraz z zieloną strzałką do jazdy warunkowej, w sytuacji gdy na przejściu znajdują się piesi

- ujawnianie naruszeń popełnianych przez pieszych takich jak: jazda rowerem wzdłuż po chodniku lub po przejściu dla pieszych

- ujawnianie naruszeń przez pieszych takich jak : przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych

Podczas działań możemy spodziewać się również kontroli prędkości jazdy, wyłącznie na obszarze zabudowanym, w rejonie przejść dla pieszych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego z ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas poruszania się po drogach.

Pamiętajmy też o noszeniu elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmierzchu, bo być widocznym znaczy przeżyć.

 

Autor: Magdalena Hańdziu