Zapnij pasy - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Zapnij pasy

APELUJEMY podczas jazdy zawsze zapinaj pasy!

Niebezpieczny wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie nawet przy małej prędkości. Także doświadczony kierowca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich niebezpiecznych sytuacji, jednak zawsze można zminimalizować skutki wypadku poprzez zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz umieszczenie dziecka w foteliku ochronnym.

 Pasy bezpieczeństwa - ramy prawne

· Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa został wprowadzony w Polsce w 1983 r. i dotyczył wówczas tylko przednich siedzeń oraz dróg poza obszarem zabudowanym.

· Obowiązek ten w 1991 r. rozszerzono również na siedzenia tylne oraz wszystkie drogi.

· W 1999 r. obowiązkowe stało się stosowanie fotelików ochronnych do przewożenia dzieci w wieku do 12 lat nieprzekraczających 150 cm.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Obowiązek stosowania pasów:

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy (...)

Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;

Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

Zwolnieni z obowiązku stosowania pasów:

Art. 39. 2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;2) kobiety o widocznej ciąży;3) kierujący taksówką osobową podczas szkolenia lub egzaminowania;4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Przewożenie dzieci:

Art. 39. 3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1; 4) przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera; 5) przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

Taryfikator mandatów i system punktów:

· Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - mandat 100 zł - 2 punkty;

· Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł - 1 punkt;

· Przewożenie dziecka w pojeździe: 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 zł - 3 punkty,2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 zł - 3 punkty.