Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - maj 2015r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W MIESI¡CU MAJU 2015r. 

 

 

 

W maju 2015 r. na drogach powiatu odnotowano 2 wypadki drogowe, w których ranne zostały 2 osoby oraz 31 kolizji drogowych.

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w maju 2015 r. to:

- nieprawidłowe cofanie – 6

- niedostosowanie prędkości d warunków jazdy – 5

-niewłaściwy stan jezdni - 5

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 4

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3

- zwierzęta na drodze - 3


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu maju 2015 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 –4 kolizje

- droga wojewódzka W449 – 3 kolizje

- ulice miasta – 1 wypadek i 7 kolizji

- droga powiatowa P5574 – 2 kolizje

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga gminna – 1 kolizja

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W450 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga W447 - 2 kolizje

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 3 kolizje

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa P5585 – 2 kolizje

g/ gmina Czajków

– brak zdarzeń


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju 2015 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 9 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 8 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu i 1 rowerzystę kierującego rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

Nietrzeźwi nie byli sprawcami żadnych zdarzeń drogowych.

 

SPRAWCY

W maju 2015 r. sprawcami zdarzeń byli:

- kierujący samochodami osobowymi - 18 zdarzeń

- kierujący samochodami ciężarowych - 2 zdarzeń

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenia


OFIARY

W maju 2015 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy motocykli – 2

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

2

4

2

Od początku roku

15

17

15

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

37

30

31

Od początku roku

170

150

155

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

2

3

2

Od początku roku

17

19

27

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

2

0

Od początku roku

2

4

1