Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - marcu 2016r.

rd-rdInformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w marcu 2016r.
W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała:
3 wypadki drogowe oraz 36 kolizji drogowych. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, z kolei 3 zostały ranne. 


 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

3

3

Od początku roku

11

6

7

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

37

42

36

Od początku roku

90

97

114

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

5

2

3

Od początku roku

14

7

9

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

2

1

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu 2016 r. to:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 9

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 8

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 5

- nieprawidłowe cofanie – 3

- zwierzęta na drodze – 4

- niewłaściwy stan jezdni - 3

- stanie na jezdni przez pieszego - 1


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu marcu 2016 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 10 kolizji

- droga wojewódzka W449 – 5 kolizji

- droga powiatowa P5574 – 3 kolizje

- droga powiatowa P5613 – 1 wypadek i 1 kolizja

- ulice miasta – 7 kolizji

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 3 kolizje

- drogi gminne – 3 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 kolizja

- droga gminna – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna – 1 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

- drga powiatowa – 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa P5585 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5586 – 1 wypadek

- droga gminna – 1 kolizja

g/ gmina Czajków

- brak zdarzeń

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 6 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 6 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 3 kolizje drogowe.


SPRAWCY

W marcu 2016 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 18 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 6 zdarzeń. Rowerzysta, motorowerzysta i kierujący autobusem spowodowali po 1 zdarzeniu.


OFIARY

W marcu 2016 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych – 2 osoby

- rowerzyści – 1 osoba